Eylem Planı ve Faaliyetler

Eylem Planı ve Faaliyetler

 “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı proje için Üniversitemiz bünyesinde kurulan çalışma grubu, 6 aşamalı bir eylem planı hazırlamıştır. Anılan bu planın aşamaları;

1. Ulusal otoritelerle planlama ve koordinasyon faaliyetleri

2. Düzce Üniversitesi bünyesinde planlama ve koordinasyon faaliyetleri

3. Düzce Üniversitesi birimlerine yönelik tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri

4. İhtisaslaşma alanlarının belirlenmesine yönelik faaliyetler

5. Belirlenen ihtisas alanlarına ilişkin güdümlü projelerin oluşturulmasına yönelik faaliyetler

6. Oluşturulan projelerin fonlanması ve yürütülmesine ilişkin  faaliyetler

Yukarıda sıralanan planın her bir aşamasına ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilen eylemler aşağıda özetlenmiştir.


1. Ulusal otoritelerle planlama ve koordinasyon faaliyetleri

Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç himayesinde, “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında belirlenen 5 üniversitenin rektörleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı binasında planlama ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır.Toplantıya; Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik katıldı.

Toplantıda, YÖK Başkanı Saraç’a projeye seçilen pilot üniversitelerin rektörleri tarafından, bugüne kadar proje kapsamında gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi verildi.

YÖK’te yapılan görüşmenin ardından YÖK Başkanı Saraç ile projeye seçilen pilot üniversitelerin rektörleri Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ı makamında ziyaret ettiler.

Söz konusu 5 üniversitenin, bölgesel anlamda ihtisaslaşması halinde projenin, sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok ülkesi için örnek olacak bir yapıya dönüşebileceğine dikkati çeken Elvan, bu süreçte daha fazla kalite ve uzmanlaşma hedeflemeleri gerektiğini vurgulayarak, “Bunu yaptığınız takdirde, sizlerin başarılı olacağına inanıyorum. Kaliteye odaklanmanız ve üniversitenin konumunu nasıl daha fazla yükseltebiliriz anlayışı içinde olmanız lazım. Bakanlığımızda ve YÖK’te bu kararlılık olacak, sizlerde de var, ama sizin alt kadrolarınızda da bu kararlılık olmalı. Sahip olduğunuz motivasyonu, alt birimlere indirmemiz ve yaymanız gerekiyor.” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç da projenin Türkiye’nin kalkınması için çok önemli olduğunu söyledi. Kalkınma Bakanlığının üniversitelere sağladığı desteğin, takdiri hak ettiğini belirten Saraç, seçilen üniversitelerin rektörlerinin gayretleri, bakanlığın planlaması ve YÖK’ün koordinasyonunda projenin çok olumlu sonuçlar vermesini beklediklerini kaydetti.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığımızla birlikte eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı proje çalışması kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

· Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında,

· Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,

· Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,

· Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,

· Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında

bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları olarak belirlenmiştir.

Sürecin bundan sonraki aşamasında, seçilen 5 pilot üniversitenin içinde bulundukları bölgenin kalkınma odaklı gelişimine yönelik olarak belirlenen alanlarda önerecekleri projeleri Komisyon tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve YÖK’ün koordinasyonunda belirlenecek yöntemle desteklenecektir.


2. Düzce Üniversitesi bünyesinde planlama ve koordinasyon faaliyetleri

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Üniversitemizin Çevre ve Sağlık alanlarında pilot üniversite olarak belirlenmesinin hemen ardından konuyla ilgili Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR başkanlığında bir Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bu Çalışma Grubu, konuya ilişkin eylem planını belirlemiştir.

Bu toplantıda ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde "Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü" kurulmasının, Üniversitemiz Senatosuna önerilmesi kararlaştırılmıştır.

Üniversitemiz Senatosunun kararı ile, Üniversitemiz bünyesinde Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Koordinatörlüğün yönergesi için tıklayınız.

Koordinatörlüğün amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığımızla birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında, Çevre ve Sağlık alanlarında pilot üniversite ilan edilen Üniversitemizin, ilgili alanlarda ihtisaslaşması sürecine ilişkin yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, raporlaştırmak ve bu faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Koordinatörlük, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  1. Üniversitenin Çevre ve Sağlık alanlarında ihtisaslaşmasına ilişkin faaliyetler için çalışma planı hazırlamak,
  2. Çalışma planı doğrultusunda ulusal otoritelerle Üniversitenin yetkili birim, kişi ve kurulları arasında koordinasyonu sağlamak,
  3. Faaliyetlerin tabana yayılması ve tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması için toplantı, çalıştay, sergi, konferans ve benzeri sosyal ve bilimsel etkinlikleri organize etmek,
  4. İhtisaslaşma sürecine ilişkin tüm faaliyetleri raporlaştırmak,
  5. Raporlaştırılan faaliyetlerin yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal kamuoyuna duyurulması için ağ bilgi sayfası oluşturmak, içerik hazırlamak ve diğer yaygınlaştırma faaliyetlerini koordine etmek,
  6. Üniversitenin Çevre ve Sağlık alanlarında ihtisaslaşmasına yönelik olarak yürütülecek bilimsel araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve benzeri bilimsel çalışmalar ile yerel ve ulusal medya organlarınca ihtiyaç duyulan verileri sağlamak,
  7. Üniversitenin stratejik planına, kurumsal iç değerlendirme raporuna, misyon ve vizyonuna bağlı kalmak kaydıyla, ihtisaslaşma sürecinin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

3. Düzce Üniversitesi birimlerine yönelik tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri

“Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” projesi kapsamında çevre ve sağlık alanında desteklenecek Üniversitemiz, planlanan faaliyetleri uygulayabilmek adına çeşitli toplantılar düzenleyerek çalışmalarına hız verdi.

Üniversitemiz paydaşlarını konuya ilişkin bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve öncelikli projeleri belirlemek amacıyla Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş başkanlığında düzenlenen toplantılara katılan akademik mensuplarımız, sağlık ve çevre alanıyla ilgili fikir ve proje önerilerini paylaştı.

Projeye katkı vermek isteyen akademik personellerimiz, beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda, AR-GE çalışmalarını, ilgili alanlarda merkez kurulma fikirlerini anlatarak faydalı değerlendirmelerde bulundu. Birçok parametrenin dikkate alındığı, öncelikli stratejik odakların belirlendiği bu toplantılarda projenin yol haritası çıkarılarak kalite ve uzmanlaşma hedefleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. 

Toplantılar sonrasında sağlık ve çevre alanında spesifik çalışma alanlarının belirlenmesi planlanıyor.