ÇEVRE ve SAĞLIK TEK. İHTS. EKİBİ FAALİYET TOPLANTISI

12 Nis

  • Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

ÇEVRE ve SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTSİSASLAŞMA EKİBİ FAALİYET TOPLANTISI

11.04.2018 tarihinde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR, Rektör yardımcımız Prof. Dr. İdris ŞAHİN, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ ve Koordinatör Yard. Dr. Öğr. Üyesi Uğur HASIRCI öncülüğünde ihitisaslaşma ekibi öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarıyla birlikte “Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Ekibi Faaliyet Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

GÖRÜŞÜLEN KONULAR.

  • İletişim ve tanıtım 
  • etkinlikleri.
  • Tıbbi bitki ekimi için alan tahsisi.
  • Bütçe planlama konusu.
  • Tıbbi bitkilerin toplanması.
  • Çevre projeleri için gerekli cihaz desteği.