10.10.2017 tarihli Çilimli katılım-yayılım toplantımız

31 Eki

  • Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

10.10.2017 tarihinde Çilimli İlçesi'de "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında Çevre ve Sağlık alanındaki proje süreciyle ilgili ilçe genelinde sayın rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR, sayın koordinatörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ, koordinatörlük çalışma grubu üyeleri sayın hocalarımız, ilçe meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla sürece yönelik bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapılmıştır. Sayın rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR açılış konuşmasını yaprak katılımcılara süreçlere ilgili önbilgiyi arz etmiştir. Sayın koordinatörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ, ihtisaslaşma programıyla ilgili tanıtım ve bilgilendirme sunumunu gerçekleştirmiş olup, katılımcıların soruları ve talepleri alınmıştır.