KMK Paper Kütahya Firma Ziyareti

30 Mar

  • Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

 

KMK Paper Kütahya Firma Ziyareti

28.03.2018 tarihinde KMK Paper Kütahya firmasına, katılımcılar: Dr. Öğr. Üy. Ayhan Tozluoğlu (Düzce Üni), Öğr. Gör. Dr. Bayram Poyraz (Düzce Üni), Öğr. Gör. Selva Sertkaya (Düzce Üni), Fabrika Müdürü Metehan Besen (KMK) ve Genel Müdür Yrd. Bekir Yemşen (KMK) ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma programı kapsamında gerçekleşmesi planlanan “Nanoteknolojik Ambalaj Kağıdı Üretimi” projesi hakkında ziyaret gerçekleştirilmiştir.

KMK Paper Kütahya fabrikası 2012 yılının ilk çeyreğinde dev-reye alınmış olup ilk olarak 200 ton/gün kapasite ile başlanan üretim bugün 300-350 ton/gün kapasite ile üretimine devam etmektedir. Bu yıl içerisinde de karton kutu fabrikası da devreye alınarak farklı pazarlara giriş yapılması hedeflenmektedir. Ambalaj alanında da ilerlemek adına İtalyan menşeili bir makine ile Hazian ayı başında start up yapılması planlanmaktadır. Yetkililer tarafından kuruluşun tarihçesi, ürün gamı ve gelecek hedefleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Ayrıca toplantıda Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma programı kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan, özellikle bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak noktalardan söz edilmiştir. Ürün ve fikir geliştirmenin önemi vurgulanarak; üniversite-sanayi işbirliğinin avantajları görüşülmüştür. Ülkemiz için faydalı modeller üzerinde çalışılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Firma da bu proje ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarında ticari ve teknolojik anlamda bir adım daha öne geçmeyi hedeflediklerini belirtmiştir.

Toplantının giriş kısmı tamamlandıktan sonra detaylı bir fabrika turu, ürün ve proses tanıtımı, laboratuvar testlerinin gözlemlenmesi yapılmıştır. Proje detayları kapsamında taslak bir iş planı sözlü olarak belirlenmiştir. Teknik bilgiler alınıp not edilmiştir. Firmanın ve üniversitenin beklentileri görüşülmüştür. Bundan sonraki süreçte proje yazımının tamamlanması ve ön denemelerin ivedilikle başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır.